Уважаеми Наематели,

С настоящото съобщение бихме искали:

 • Да Ви информираме какви мерки са предприети в комплекс Vassilev Business City (“VBC”) по отношение на развиващата се епидемичната обстановка в страната
 • Да посочим какви мерки очакваме да предприемат наемателите на комплекса, за да ограничат разпространението на COVID-19 в наетите от тях площи и общите части на VBC
 • Да Ви осведомим как ще функционира Vassilev Business City в следващите седмици, до утихване на епидемията
 1. Предприети противоепидемични мерки във Vassilev Business City
 • Следваме указанията на Националния Център по заразни и паразити болести (“НЦЗПБ”) – “Алгоритъм за дезинфекционни мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19”;
 • От втората седмица на м. март, с кратност 4-8 пъти, се осъществяват дезинфекционни мероприятия с вирусоцидни препарати (основно хлорни и алкохолни) в следните зони: подове и повърхности в общи части на трите офисни сгради, дръжки врати, турникети, асансьорни бутониери, мебели;
 • На служителите, обслужващи рецепции са раздадени предпазни средства, както и вирусоцидни препарати, като са преминали инструктаж и са се запознали с алгоритъма на НЦЗПБ;
 • Ограничаваме временно получаването на пратки и поща, освен от институции, на рецепция. Моля, ако очаквате такива пратки, да организирате получаването им лично или по друг начин, по Ваше усмотрение;
 • Поставена е инструкция на всяка рецепция с горните указания, като не се допуска доближаване на дистанция, по-малка от 1,50 м. от служителите ни там;
 • Рецепциите ще работят с намалено работно време в работни дни и няма да работят в почивните дни. Моля ползвайте картите си за достъп, а в случай, че имате нужда от такива, моля да се свържете с нас;
 • Служителите на рецепция временно ще изпълняват само указателни, пропускателни и контролни функции;
 • Запазваме си правото да не допускаме на територията на VBC посетители с грипоподобни симптоми;
 • Извършваме постоянен мониторинг на здравословното състояние на всички наши служители във VBC, като няма да бъдат допускани на работа такива с грипоподобни симптоми, или такива, които са с подозрения, че са били в контакт с хора с посочените симптоми;
 • Помолили сме част от служителите ни, които не са ключови за функционирането на VBC, да останат вкъщи;
 • Спазваме надлежно всички указания на местния и националния кризисен щаб и на Министерски съвет, във връзка с мерките за борба с COVID-19.
 1. Какви мерки очакваме да бъдат предриети от наемателите в комплекс Vassilev Business City
 • Да се запознават текущо с актуалните инструкции на местния и националния кризисен щаб и на Министерски съвет, във връзка с мерките за борба с COVID-19 и да спазват надлежно и неотложно указанията на последните;
 • Да проведат инструктаж на всички свои служители, посещаващи комплекса, относно мерките, които трябва да прилагат по отношение на собственото си здраве и поведение по време на епидемична криза – както по отношение на контактите си с околните, така и по отношение на ползването на лични предпазни средства и полагането на лични дезинфекционни грижи;
 • Да извършват редовни и чести дезинфекционни мероприятия с вирусоцидни препарати в наетите от тях площи, като се запознаят с указанията на НЦЗПБ, които са публикувани в интернет;
 • Да извършват постоянен мониторинг на здравословното състояние на всички свои служители във VBC, както и свои посетители, като не допускат до помещенията си такива с грипоподобни симптоми. Да не допускат до помещенията и хора, които имат обявени подозрения, че са били в контакт с хора с посочените симптоми;
 • Да извършват със свои сили посрещането на партер и достъпа до помещенията си на свои гости, когато е необходимо.
 1. Функциониране на Vassilev Business City в епидемични условия
 • VBC ще работи както обичайно, но в условията и ограниченията на наложените мерки във връзка с епидемията от COVID-19
 • Достъпът до сградите и двора няма да бъде възпрепятстван, освен в случаите, описани по-горе
 • Кафе “Мраз” ще работи на принципа на кетъринг, без седящи места и продажби от бара, като ще изпълнява кетъринг-поръчки от меню, което ще бъде изпратено в отделен и-мейл на наемателите ни. За поръчки и въпроси, можете да се свързвате с кафе “Мраз” на тел. 02 9178 802;
 • За въпроси и съдействие по всички въпроси, свързани с настоящото писмо, както и за текущо съдействие по създалата се обстановка, моля да се обаждате на тел. 02 9178 800

С уважение,
Управата на комплекс Vassilev Business City